TEXTER SOM NÅR FRAM

OAVSETT SPRÅK

Lingonorden, på dina villkor


KUNDEN I FOKUS

LingoNorden är en personlig språkbyrå som kan ta hand om alla dina behov av språktjänster.


Hos oss är kunden alltid i fokus. Vi anpassar oss efter era behov, inte tvärtom. 


Vår affärsidé är att erbjuda prisvärda språktjänster av högsta kvalitet tack vare låga fasta kostnader och effektiv hantering av dina projekt.


Internt har vi lång branscherfarenhet och ett riktigt stort kontaktnät med kompetenta och professionella översättare och språkvetare inom ett brett spektrum av ämnesområden. Vi har jobbat med alla upptänkliga språkkombinationer och inom alla ämnesområden.


Vi vet att personlig och snabb service är viktigt för våra kunder och vi satsar stenhårt på hundra procents kundnöjdhet.


Vi är ytterst flexibla och lyhörda för dina önskemål.

SÅ HÄR BESTÄLLLER DU EN SPRÅKTJÄNST

1


DU SKICKAR

din text till LingoNorden i det format du har tillgång till. 

2


VI ANALYSERAR

formatet och innehållet. 
Vi kontaktar en passande översättare med rätt ämneskompetens samt andra resurser som kan behövas för uppdraget, och lägger upp en tidsplan.

3


VI SKICKAR OFFERT

med tidsuppskattning för projektet.

EN MÅNGSIDIG BYRÅ


Vi har översatt texter från de flesta branscher. Här kommer ett axplock:


turism, bilteknik, marknadsföring, möbler, frivilligorganisationer, kemi, medieproduktion,

byggteknik, husdjur, industriteknik, mat och dryck, mode, datateknik, kultur, medicin, religion,

försäljning, marknadsundersökningar med mera...


Men våra översättare har specialkunskaper som sträcker sig ännu längre.


Vi är experter på att hitta rätt översättare till just din text.